skip to Main Content
+46 (0)708-85 81 07 camilla @c1redovisning.se
Redovisning

Stäm av alla likvida konton varje månad

En bra ekonomirutin är att stämma av de likvida kontona varje månad så att bokföringen och de faktiska saldona stämmer överens. Då är bokföringen i balans.

Likvida konton är de konton som hanterar pengar. De viktigaste är bankkontot, kassakontot och skattekontot. Utöver dessa är det bra att också stämma av kundreskontran och leverantörsreskontran – det vill säga inkommande och utgående fakturor och betalningar.

Genom att kontrollera kontona mot bokföringen kan du upptäcka felkonteringar och saker som inte bokförts än. Kanske har en post som betalts ut från checkkontot råkas bokföras mot kassakontot istället? Då stämmer inte bokföringens belopp på kassakontot med beloppet som finns i det fysiska kassaskrinet. Detta är jättebra att upptäcka och korrigera innan det är dags för månadsbokslutet.

Att ha koll på sin kassahantering är också ett bra sätt att fånga upp eventuell förskingring.

När du jämför bankkontot mot vad som är bokfört upptäcker du snabbt saker som återstår att bokföra. Till exempel parkeringsavgifter betalda med kreditkortet, som ju dras direkt från bankkontot istället för att faktureras. Avstämningen blir ett bra tillfälle att leta upp lösa kvitton och få in dem i mappen som ska till redovisningsbyrån.

Vid enskild firma är det ett gott råd att ha ett separat bankkonto för näringsverksamheten, så att man skiljer på sin privatekonomi och företagsekonomin. Företagaren får bättre inblick i hur företaget går och den ekonomiska redovisningen underlättas.

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top