skip to Main Content
+46 (0)708-85 81 07 camilla @c1redovisning.se

Här hittar du svar på vanliga frågor inom redovisning och lön. Någon annan fråga du funderar på? Tveka inte att ta kontakt, jag hjälper dig gärna.

Traktamente

Traktamente – tjänsteresor inom Sverige

Det skattefria traktamentet för tjänsteresor inom Sverige har ett maximibelopp. Eventuellt traktamente som överstiger maximibeloppet räknas som skattepliktig lön. För inkomståren 2014 och 2015 är maximibeloppet 220 kr för skattefritt traktamente heldag. För halvdag är beloppet 110 kronor. Skattefritt traktamente kan betalas för tjänsteresan om:

den har gått till en plats mer än 50 km från den anställdes bostad och tjänstestället, och
den är förenad med övernattning (kl. 00.00–06.00).
Avståndskravet 50 kilometer gäller även övernattningen.

Traktamentets storlek

Traktamentet utbetalas för hel eller halv dag och kostavdrag görs för fria måltider.
Är tjänsteresan tre månader eller längre reduceras det skattefria maximibeloppet till 70 procent efter tre månader.

Det vanligaste upplägget när det gäller traktamente är att företaget betalar ersättning motsvarande det skattefria schablonbeloppet. I kollektiv- och anställningsavtal kan dock andra regler gälla.

Det är t ex vanligt att kollektivavtal ger anställda rätt till högre traktamenten än de skattefria schablonbeloppen. I dessa fall delas traktamentet upp i en skattefri och en skattepliktig del.

Skatteverkets broschyr med traktamentsregler (uppdateras varje årsskifte och dessutom vid behov)

Traktamentet för tjänsteresan delas upp i utbetalning för hel eller halv dag. För att få heldagstraktamente ska resan påbörjas före klockan 12 på utresedagen. Om hemresedagen avslutas efter klockan 19 kvalificerar den för heldagstraktamente. Är den anställde däremot hemma kl. 19.00 är det halvdagstraktamente som gäller.

Eventuella mellanliggande dagar berättigar till heldagstraktamente.

Nedan kan du se schablonbeloppen för skattefria traktamenten för svensk tjänsteresa och tjänsteresa utomlands. Eventuella fria måltider drar du av från beloppen (s.k. kostförmån).

Vid tjänsteresa I Sverige 2014 och 2015 Utomlands 2014 och 2015
Hel dag 220 kr Ett helt normalbelopp
Halv dag 110 kr Ett halvt normalbelopp
Efter tre månader 154 kr per hel dag 70 % av normalbeloppet per hel dag
Nattschablon 110 kr Ett halvt normalbelopp

För 2015 och 2014 gäller följande reduktionsbelopp för fria måltider vid tjänsteresor inom Sverige:

Frukost ger reducering med 44 kr
Lunch eller middag ger reducering med 77 kr
Lunch och middag ger reducering med 154 kr
Frukost, lunch och middag ger reducering med 198 kr

Beloppen ovan gäller vid heldagstraktamente. För halvdagstraktamente är reduktionerna lägre.

Om du på tjänsteresan övernattar hos bekanta eller i egen logi som tält eller husbil kan du ansöka om skattefritt nattraktamente på din reseräkning. Arbetsgivaren kan betala ut skattefritt nattraktamente motsvarande ett halvt maximibelopp för gällande heldagstraktamente.

För 2014 och 2015 är maximibeloppet 220 kronor så det skattefria nattraktamentet är 110 kronor. Natttraktamentet reduceras inte även om tjänsteresan är tre månader lång eller längre.

Arbetsgivaren kan betala skattefritt traktamente om:

Tjänsteresan har gått till en plats minst 50 kilometer från bostaden och tjänstestället
Tjänsteresan inkluderar övernattning minst 50 kilometer bort (kl. 00-06)

Utlandstraktamente betalas normalt ut enligt Skatteverkets maximibelopp för skattefritt traktamente. Vissa kollektivavtal eller anställningsavtal ger dock rätt till högre belopp. Då delas traktamentet upp i en skattepliktig och en skattefri del.

Maximibeloppen för skattefritt traktamente per land för innevarande år.

Skattefritt traktamente

Arbetsgivaren kan betala skattefritt traktamente om:

Tjänsteresan har gått till en plats minst 50 kilometer från bostaden och tjänstestället
Tjänsteresan inkluderar övernattning minst 50 kilometer bort (kl. 00-06)
Helt eller halvt traktamente

Precis som för tjänsteresor inom Sverige betalas traktamentet ut för hel eller halv dag och avdrag görs för fria måltider. Är tjänsteresan tre månader eller längre reduceras beloppet till 70 procent efter tre månader.

Viktigt att veta

  • Det land där störst del av dagen klockan 06-24 har spenderats används som underlag för traktamentet.
  • Sker resan mellan olika tidszoner används resedestinationens lokala tid för att beräkna resans sluttid.
  • Transittid på flygplatser mellan startland och destinationsland får inte räknas in när traktamentetid beräknas.

Räkneexempel:

Lars bor i Jönköping och ska flyga Stockholm – Toronto. Klockan 04 startar han tjänsteresan mot Stockholm. Kl. 09.10 lyfter planet från Arlanda. Kl. 11.25 mellanlandar han i Frankfurt och nästa plan startar kl. 13.40. Han landar i Toronto lokal tid kl. 16.20 (kl. 22.20 svensk tid) och tillbringar resten av det lokala dygnet där.

Kl. 06-24 har Lars varit:

3 timmar och 10 minuter i Sverige (kl. 06-09.10):
7 timmar och 40 minuter i Canada: (kl. 16.20-24)
Lars har varit störst tid av dagen i Canada och det skattefria traktamentet blir därför baserat på utlandstraktamente för Canada istället för traktamente för svensk tjänsteresa.

Skatteverkets broschyr med traktamentsregler (uppdateras varje årsskifte och dessutom vid behov)

För bostadsrättsföreningar

Hur beskattas en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening beskattas inte för inkomster som hör till fastigheten, till exempel månadsavgifter, intäkter från hyresupplåtelser, reklam- eller antennplats. Ränteinkomster ska inte tas upp och ränteutgifter ska inte dras av till den del de hör till föreningens fastighet.

Har en bostadsrättsförening andra inkomster ska de tas upp till beskattning. Det kan till exempel vara matservering, bilpool, motionsanläggning eller café. Läs Skatteverkets broschyr Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar.

Kan en bostadsrättsförening bjuda sina anställda på julbord?

Ja, föreningen kan bjuda på julbord utan att detta anses vara en skattepliktig kostförmån, vilket normalt uppstår då en arbetsgivare bekostar en anställds mat. Julbordet ses som intern representation och deltagandet är skattefritt för den anställde, vilket även gäller tidigare anställda som gått i pension.

Kan bostadsrättsföreningen ge presentkort i julklapp?

Ja, föreningen får ge ett presentkort som julklapp under förutsättning att detta inte kan bytas ut mot pengar. En julklapp får inte vara pengar, det är då att anse som lön eller annan ersättning som ska beskattas (med pengar menas här även check, postväxel och presentkort som kan lösas in mot kontanter).

Enskild firma

Vilka skatteskulder ska jag bokföra i min enskilda firma?

Det är du som privatperson som beskattas för firmans resultat. Skatter och avgifter som redovisas i inkomstdeklarationen och som debiteras din slutskattsedel hör därför inte till företaget. Om du betalar F-skatten med pengar som finns på företagets bankkonto bokför du det som ett eget uttag.

Som skatteskuld kan bl.a. bokföras:

Moms, oavsett om den redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis i skattedeklaration.
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt för anställda avseende december månad.

Måste kassaregister användas?

Bestämmelser om kassaregister finns i skatteförfarandelagen (SFS 2011:1244). Information om kassaregister finns på Skatteverkets webbplats.

Skatteverkets information om kassaregister.
Företag som säljer varor och tjänster kontant ska ha certifierade kassaregister (SKV 613). Sedan januari 2014 gäller detta även torghandel.

Aktiebolag

När startar bokföringsskyldigheten för ett aktiebolag?

Bolagets bokföringsskyldighet inträder den dag då aktiebolaget blir registrerat hos Bolagsverket.

Back To Top
×Close search
Sök