skip to Main Content
+46 (0)708-85 81 07 camilla @c1redovisning.se

Inte tid eller lust att göra bokföringen själv? Då gör vi den åt dig!

C1 Redovisning hjäper både stora och små företag och organisationer med löpande bokföring. Vi kan också sköta redovisning av moms, skatt och arbetsgivaravgifter. Och hantera lönerna. Hur stora delar av ekonomiarbetet du lämnar till oss avgör du – vi gör lika gärna delar som allt. Med fungerande redovisning kan man se om företaget är lönsamt och fatta riktiga beslut. Är du nystartad hjälper vi dig att skapa bra ekonomiska rutiner och att få de ekonomiska rapporter företagaren behöver.

Löpande bokföring

C1 sköter löpande bokföring både åt små och stora företag och organisationer. Ibland arbetar vi ute hos kund, ibland på det egna kontoret. Det går fint att hyra in oss för avstämningsarbete.

C1 erbjuder både digitala och webbaserade bokföringssystem, utifrån kundens önskemål. Med webbsystem kan företagaren se bokföringen i realtid oavsett plats, och C1 kan när som helst göra en rättning för företaget. Vi arbetar i Visma e-ekonomi, Fortnox och SoftOne med flera system.

Vill företagaren själv kontera och ha C1 som bollplank och granskare går det fint. Vill ni istället att C1 sköter all bokföring, kund- och leverantörsreskontra och betalningar gör vi det. Ni väljer omfånget och kan när som helst växla upp eller ned.

redovisningsbyrå

Månadsbokslut

C1 kan göra månadsbokslut för er. Då är bokföringen uppdaterad och ni ser snabbt hur företaget ligger till mot budget. C1 ser till att kontering och avsättningar är rätt och sköter sedan moms- och skatteinbetalning. Tillsammans med återkopplingen från C1 får ni resultatrapport, balansrapport och momsrapport. En verifikationslista och huvudbok ingår också. Inte minst viktigt skickar C1 med råd och rekommendationer, till exempel för konteringen.

C1 kan också hjälpa till att momsregistrera företaget.

Affärsutveckling

Ekonomisk rådgivning och affärsmöjligheter

Bland det roligaste som finns är att hjälpa företag att utvecklas.  När kunden kommer till C1 med en ny verksamhetsidé räknar vi på idén. Tillsammans skapar vi en långsiktig ekonomisk plan och C1 hjälper kunden att få bra beslutsunderlag.

Vi älskar siffror och är vana att dra slutsatser av dem. Vi upptäcker affärsmöjligheter som smartare rutiner, bättre kassaflöde och bra analysverktyg. Siffrorna berättar så mycket och med rätt  underlag är det lättare att fatta rätt beslut. Vi blir företagets samtalspartner inom ekonomi och skatterådgivning. 

Med erfarenhet från många olika företag och branscher är vi kvalificerade att vara din ekonomiska rådgivare. Vi ger dig råd för god företagsutveckling.

Ekonomiansvarig

Vill du som företagsledare få mer tid över, eller hinner du inte med? Då kan det vara dags att ta in en ekonomiansvarig. Väljer du C1 får du inte bara en erfaren och påläst ekonom. Du får en ekonomiansvarig  med erfarenhet av ekonomistyrning, controllerarbete och ekonomisk rådgivning. En person som är ett stöd i ekonomiska affärsbeslut.

Camilla är erkänt duktig på att styra upp ekonomisysslor som halkat efter och skapa effektiva ekonomirutiner i företaget. Med tydliga rapporter och bra uppföljning är det lättare att veta hur företaget mår. Korrekt fakturering i rätt tid ger bättre cash flow för företaget.

För det större företaget är det kostnadseffektivt att hyra in en ekonomiansvarig för de timmar som behövs istället för att anställa. C1 är rutinerade och alltid uppdaterade på gällande regelverk.

löneadministration

Löneadministration

Småföretagaren har mycket att klara av i sin vardag. Inkommande beställningar, leveranser, inköp, försäljning, att sköta arbetet i den dagliga verksamheten och att leda medarbetarna. Ovanpå detta läggs det administrativa. Visst är det svårt att hinna med ibland?

Genom att låta C1 sköta lönehanteringen får företagaren mer tid till kärnverksamheten och kan lita på att allt görs i rätt tid. Vi räknar löner och sköter inbetalning av skatt, pensioner och arbetsgivaravgifter. Vi skriver kontrolluppgifter och håller koll på semesterdagar, traktamenten med mera.

För det större företaget är det kostnadseffektivt att leja ut löneadministrationen istället för att anställa. Vi är rutinerade och är alltid uppdaterade på gällande regelverk.

Årsbokslut och årsredovisning

Årsbokslut och årsredovisning

Bokslutet visar hur året  har sett ut ekonomiskt, och hur mycket skatt som ska betalas. Det är ett viktigt dokument  – så att säga företagets ekonomibetyg. Bokslutet läses av många externt, till exempel kreditgivare och bank.

Genom att låta en redovisningsbyrå upprätta bokslutet blir revisionskostnaden lägre. C1 går igenom årets bokföring, gör kontoavstämningar och rättelser och förbereder allt inför revisionen.

C1 kan också skapa er årsredovisning. Vi tar fram ekonomiska rapporter av alla slag. Vi samarbetar med skribenter, översättare och grafiska formgivare.

Deklaration

C1 hjälper både företag och privatpersoner att deklarera. Vi kan också skapa preliminära självdeklarationer och sammanställa jämkningsblanketter.

För den enskilda firman är deklarationen även årsbokslutet för företaget. Vi stämmer av alla konton och gör skatteberäkningar. Vi ger företagaren förslag på avsättningar och ekonomisk rådgivning. Därefter färdigställs deklaration, resultat- och balansräkning.

C1 är uppdaterat på skatt, redovisning och regelverk för fåmansföretag. Anlita oss!

Ekonomiska rapporter, analys och ekonomistyrning

Företagare är beroende av ekonomiska underlag för att fatta bra beslut, inte minst angående nya satsningar. Hur går företaget, hur är prognosen och ligger vi över eller under budget? Vilka nyckeltal bör vi ha och hur ökar vi lönsamheten?

C1 är företagets rådgivare i ekonomi- och skattefrågor. Vi hjälper er att analysera siffror, få bra analysverktyg och att se affärsmöjligheter.

Med erfarenhet av controller-sysslor kan vi analysera kontoavvikelser och ge rekommendationer. Det kan leda till sparade kostnader och bättre interna rutiner … och i sin tur till nöjdare kunder.

Ska du starta företag?

Har du ett nystartat företag eller ska starta företag? Då hjälper vi dig gärna. C1 vurmar lite extra för nya företagare och har stor vana att hjälpa till i startperioden. C1 kan vara ditt bollplank i frågor som:

  • räkna ut budget och finansieringssätt
  • välja bolagsform
  • registrera företaget för f-skattsedel
  • momsregistrera företaget
  • registrera företaget som arbetsgivare
  • registrera företaget hos Bolagsverket
  • rådge dig i valet av bokföringsprogram
  • få till bra ekonomiska rutiner för bokföringen och företaget
Back To Top