skip to Main Content
+46 (0)708-85 81 07 camilla @c1redovisning.se

C1 medverkar som projektledare vid affärssystemsbyte från Hogia Fastighet till Visma Administration 2000. Här är C1 ett stort stöd genom sin gedigna erfarenhet av Visma. I samband med bytet utvecklas en egen applikation för affärsstöd som integreras i Visma för att kunna effektivisera kundsupport och flöden i företaget och minimera manuell handpåläggning. Kontoplanen omarbetas också för att bättre stämma överens med företagets verksamhet och förbättra förutsättningarna för ekonomisk uppföljning.

Back To Top