skip to Main Content
+46 (0)708-85 81 07 camilla @c1redovisning.se

Här hittar du svar på vanliga frågor inom redovisning och lön. Någon annan fråga du funderar på? Tveka inte att ta kontakt, jag hjälper dig gärna.

Stäm av alla likvida konton varje månad

En bra ekonomirutin är att stämma av de likvida kontona varje månad så att bokföringen och de faktiska saldona stämmer överens. Då är bokföringen i balans.

Läs mer här

Måste kassaregister användas?

Bestämmelser om kassaregister finns i skatteförfarandelagen (SFS 2011:1244). Information om kassaregister finns på Skatteverkets webbplats.

Skatteverkets information om kassaregister.
Företag som säljer varor och tjänster kontant ska ha certifierade kassaregister (SKV 613). Sedan januari 2014 gäller detta även torghandel.

Aktiebolag

När startar bokföringsskyldigheten för ett aktiebolag?

Bolagets bokföringsskyldighet inträder den dag då aktiebolaget blir registrerat hos Bolagsverket.

Back To Top