skip to Main Content
+46 (0)708-85 81 07 camilla @c1redovisning.se

Här hittar du svar på vanliga frågor inom redovisning och lön. Någon annan fråga du funderar på? Tveka inte att ta kontakt, jag hjälper dig gärna.

Stäm av alla likvida konton varje månad

En bra ekonomirutin är att stämma av de likvida kontona varje månad så att bokföringen och de faktiska saldona stämmer överens. Då är bokföringen i balans.

Läs mer här

För bostadsrättsföreningar

Hur beskattas en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening beskattas inte för inkomster som hör till fastigheten, till exempel månadsavgifter, intäkter från hyresupplåtelser, reklam- eller antennplats. Ränteinkomster ska inte tas upp och ränteutgifter ska inte dras av till den del de hör till föreningens fastighet.

Har en bostadsrättsförening andra inkomster ska de tas upp till beskattning. Det kan till exempel vara matservering, bilpool, motionsanläggning eller café. Läs Skatteverkets broschyr Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar.

Kan en bostadsrättsförening bjuda sina anställda på julbord?

Ja, föreningen kan bjuda på julbord utan att detta anses vara en skattepliktig kostförmån, vilket normalt uppstår då en arbetsgivare bekostar en anställds mat. Julbordet ses som intern representation och deltagandet är skattefritt för den anställde, vilket även gäller tidigare anställda som gått i pension.

Kan bostadsrättsföreningen ge presentkort i julklapp?

Ja, föreningen får ge ett presentkort som julklapp under förutsättning att detta inte kan bytas ut mot pengar. En julklapp får inte vara pengar, det är då att anse som lön eller annan ersättning som ska beskattas (med pengar menas här även check, postväxel och presentkort som kan lösas in mot kontanter).

Enskild firma

Vilka skatteskulder ska jag bokföra i min enskilda firma?

Det är du som privatperson som beskattas för firmans resultat. Skatter och avgifter som redovisas i inkomstdeklarationen och som debiteras din slutskattsedel hör därför inte till företaget. Om du betalar F-skatten med pengar som finns på företagets bankkonto bokför du det som ett eget uttag.

Som skatteskuld kan bl.a. bokföras:

Moms, oavsett om den redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis i skattedeklaration.
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt för anställda avseende december månad.

Måste kassaregister användas?

Bestämmelser om kassaregister finns i skatteförfarandelagen (SFS 2011:1244). Information om kassaregister finns på Skatteverkets webbplats.

Skatteverkets information om kassaregister.
Företag som säljer varor och tjänster kontant ska ha certifierade kassaregister (SKV 613). Sedan januari 2014 gäller detta även torghandel.

Aktiebolag

När startar bokföringsskyldigheten för ett aktiebolag?

Bolagets bokföringsskyldighet inträder den dag då aktiebolaget blir registrerat hos Bolagsverket.

Back To Top